از سویی دیگر از آنجا که بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌هاست، به ناچار برای بهبود و معالجه ، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو، اعمال جراحی و مخارج بیمارستانی می گردد. به مقصود کمک به مردم در چنین مواردی، طرح های گوناگون بیمه درمان ارائه شده می باشد (دقیقی اصلی و همکاران، 1389). بیمه‌های درمان مانند بیمه‌های رایج در ایران می باشد. در ایران، این نوع بیمه به دو دسته کلی بیمه درمان اولیه (پایه یا اجباری) و بیمه درمان تکمیلی (اختیاری) تقسیم می گردد. بیمه درمان اولیه تا حدودی برای پوشش بعضی هزینه‌های درمانی خانواده ها مناسب می باشد. در بیمه اولیه، بیمه شدگان سه گروه هستند. گروه اول، کارکنان موسسات خصوصی و دولتی مشمول قانون کار هستند. گروه دوم، کارکنان رسمی موسسات دولتی و مشمول قانون استخدام کشوری هستند. گروه سوم نیز کارکنان موسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری و قانون کار و نیز کارکنان موسسات نظامی و انتظامی هستند. در دهه‌های اخیر، با پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی و ناتوانی سازمان‌های ارائه دهنده بیمه درمانی اولیه، بیمه گران برای رفع نگرانی خانواده‌ها و تامین بخش عمده درمان، به عرصه بیمه درمان وارد شده اند و بیمه‌های درمان (اختیاری) موسوم به بیمه گروهی مازاد درمان را به متقاضیان عرضه می کنند (محمدبیگی، 1387).

بیمه‌های درمانی تکمیلی از شاخه‌های اصلی بیمه اشخاص می باشد و انواع مختلف پوشش های آن حامی افراد و خانواده هاست. در این نوع بیمه، بیمه گر پیش روی دریافت حق بیمه مقرر، متعهد می گردد که اگر بیمه شده در طول مدت قرار داد، بیمار گردد یا اثر حادثه آسیب یا ضایعه‌ای به بدن و سلامتی او وارد گردد، هزینه‌های پزشکی انجام شده را تا حداکثر مبلغی که در قرارداد تعهد کرده می باشد، پرداخت کند(شیخان، 1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در کشور ایران با در نظر داشتن گستردگی تنوع پوششی بیمه‌های اشخاص، متاسفانه این بیمه کم‌تر از 15 درصد حق بیمه تولیدی در سال 1386 را در برگرفته می باشد و اکثرا با حدود 8 درصد حق بیمه تولیدی و 9 درصد خسارت پرداختی، به دلیل سنگین بودن هزینه‌های درمانی از بیمه تکمیلی درمان استقبال نشده می باشد (بیمه مرکزی ایران، 1387).

هدف فصل دوم ارائه ادبیات و پیشینه پژوهش می باشد. از این‌رو آغاز به مبحث بیمه و انواع آن پرداخته شده می باشد و پس از اظهار تاریخچه صنعت بیمه در ایران به گونه اخص به تاریخچه بیمه درمانی پرداخته ایم. در نهایت مروری بر مطالعات انجام شده در ا داخل و خارج از کشور داشته ایم.

2-2-تاریخچه بیمه

شاید سابقۀ تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو نمود. در آن وقت چینی ها با بهره گیری از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیلۀ شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می کردند تا اگر یکی از سناورها غرق گردید ، شناورهای دیگر محموله را به سلامت یه ساحل برسانند. پدیده هایی مانند

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد