دو منبع اطلاعات مورد نیاز می باشد:

 

الف( منابع اطلاعات اولیه

1.مصاحبه: به مقصود دستیابی به اطلاعات اولیه و تدوین فرضیات از این روش بهره گیری می گردد سپس در مراحل مختلف پژوهش نیز به مقصود اطلاع از نظر افراد متخصص

این روش به کار گرفته می گردد.

  1. پرسشنامه: در این پژوهش عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری می گردد.

 

 

ب( منابع اطلاعات ثانویه

  1. آمارهای منتشره از سوی سازمانهای دولتی
  2. تحقیقات و گزارشهای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی، مرکز تحقیقات کشاورزی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مرکز توسعه صادرات ایران، اداره کل بازرگانی و اداره کل کشاورزی و اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10-سابقه موضوع

در مطالعه به اقدام آمده مشخص گردید که بیشتر مطالعات انجام شده درمورد زعفران بیشتر درمورد زراعت و فرآوری زعفران می باشد. و چندین مورد در خصوص صادرات زعفران تحقیقاتی انجام شده می باشد که در سال 1366 تحت عنوان مطالعه بازار زعفران توسط آقای حبیب اله دعایی در دانشگاه تربیت مدرس تهران صورت گرفته و پژوهش دیگری تحت عنوان موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای صادرات زعفران توسط آقای میر عبداله حسینی عضو هیأت

علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که با محوریت تعرفه های گمرکی براساس اطلاعات سال 2006 به انجام رسیده می باشد و تحقیقی دیگر در دانشگاه تهران تحت عنوان جایگاه زعفران در بازارهای جهانی صورت گرفته می باشد اما در خصوص تحقیقات بازار صادراتی زعفران هیچ تحیقی صورت نگرفته می باشد و این موضوع برای نخستین بار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

1-11-تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

 

زعفران: گیاهی می باشد طبی و خوراکی که از قدیم کشت آن در ایران رایج بوده می باشد.

تحقیقات بازاریابی: اغلب به عنوان ابزار بازاریابان جهت اتخاذ تصمیم بهتر مطرح می گردد. به فرآیندی اطلاق می گردد که طی آن اطلاعات از بازار دریافت، تحلیل وانتشار می یابند از این رو می تواند در تطابق و هماهنگی سازمان با محیط تجاری تأثیر به سزایی را اعمال

نماید. به واقع سازمانهایی که بدون جمع آوری اطلاعاتپیرامون مشتریان، رقبا و همچنین توانایی و قابلیت های خود اقدام به تولید محصولات نمایند، همچون نابینایی هستند که می کوشند به دشمن تیغ بر کشد.

صادرات: فروش و یا عرضه خارجی کالا ها و خدمات یک کشور به کشور های دیگر در ازا دریافت کالاها، خدمات، ارز، طلا، تسویه بدهی ها و یا به مقصود کمک های بلاعوض،

تعمیر، تکمیل، و یا شرکت در نمایشگاه ها می باشد) سالواتوره، 2004)

صادرات فله ای ایران: زعفران ایران حداکثر می تواند در بسته های 500 گرمی صادر گردد. پس صادرات زعفران به صورت عمده در بسته بندی های 30 تا 500 گرمی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه