اینترنت دنیای تحقیقات بازاریابی را دگرگون کرده می باشد ، به طوری که ممکن می باشد با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات ، روشهای کنونی پژوهش به سرعت قدیمی می شوند و تکنیکها و استراتژی های جدیدی برای تحقیقات بازاریابی ظاهر گردد . تحقیقات بازاریابی اینترنتی در سال 2005 تقریبا 50 درصد درآمد تحقیقات بازاریابی را در امریکا تشکیل می دهند. این رشد ناشی از علت های زیر می باشد :

  1. اینترنت دسترسی سریع به اطلاعات کسب و کار و در نتیجه تصمیم گیری سریع تر و بهتر را امکان پذیرمی سازد.
  2. اینترنت بجای آوردن تحقیقات پیگیری و طولی را آسان می کند .
  3. اینترنت فعالیت های تحقیقاتی ” و هزینه های مرتبط ” مانند : ارسال از طریق پست ، تلفن ،ورود داده ها ، جدول بندی داده ها و تهیه گزارش را کاهش می دهد.

تحقیقات اینترنتی چندین مزیت دارد :

1.سرعت در ارائه گزارش : پرسش نامه اینترنتی میتواند به گونه همزمان به هزاران پاسخگوی بالقوه ارسال گردد و نتایج می تواند هر لحظه جدول بندی و به مشتریان سازمان نشان داده گردد.

2.کاهش قابل ملاحظه هزینه : اینترنت می تواند 25 تا 40 درصد هزینه ها را کاهش دهد و نتایج را در نصف زمانی که صرف پیمایش تلفنی سنتی می گردد ارائه کند..

3.شخصی کردن: پرسش اینترنتی میتواند برای ایجاد ارتباط بیشتر با جایگاه هر پاسخ دهنده و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند پاسخ ، شخصی گردد.

  1. تعداد بیشتر پاسخ ها.

5.توانایی برقراری تماس با افرادی که دسترسی به آنها دشوار می باشد

  1. مدیریت داده و تحلیل آنلاین : کارفرمایان می توانند از طریق وب سایت عرضه کننده پژوهش به پژوهش خود دسترسی یابند و بر جمع آوری داده ها در زمان واقعی نظارت کنند.
  2. انتشار و توزیع سریع گزارشها به کلیه مدیران شرکتها در سراسر جهان.

8.ارائه نتایج تحقیقات به گونه حضوری : مخاطبان پراکنده می توانند ارائه شفاهی نتایج تحقیقات بازاریابی را ببینند . مدیران در سراسر جهان می توانند ارائه گزارش نهایی تحقیقات را با بهره گیری از وب سایت هایی که دارای رمز عبورند ، نظاره کنند .این کار موجب صرفه جویی در زمان و پول می گردد و مدیران دیگر نیازی به مسافرت برای حضور در محل ارائه گزارش ندارند . همان گونه که قبلا تصریح گردید اینترنت بخش عمده ای از دنیای تحقیقات بازاریابی را در زمان حال و آینده تشکیل خواهد داد .( دهدشتی و بحرینی زاده،1390).

 

2-1-7-سازمان تحقیقات بازاریابی

شکل سازمان تحقیقات بازاریابی به گونه عمده به عواملی مانند اندازه و ساختار سازمانی و نیز درجه تمرکز یا عدم تمرکز فعالیتهای واحدهای پژوهشی وابسته می باشد . اگر چه شکلهای سازمانی گوناگونی هست ، سه گونه آن بیشتر رایج می باشد که عبارتند از:

1.سازمان بر اساس ناحیه کاربرد ، مانند خط محصول ، نام محصول ، بخش بازار یا منطقه جغرافیایی.

2.سازمان براساس وظایف بازاریابی انجام شده ، مانند تجزیه و تحلیل ارقام فروش محلی  ، پژوهش در زمینه تبلیغات و طراحی محصول

3.سازمان براساس شیوه پژوهش ،مانند تحلیل ارقام فروش ، تحلیل های آماری یا ریاضی ، مصاحبه های محلی و طرح پرسش نامه . بسیاری از شرکتها با بخشهای تحقیقات بازاریابی بسیار بزرگ ، دو یا همه ساختار های سازمانی را با هم ترکیب می کنند. شکل سازمانی تابع تغییرات ناگهانی در زمانهای مختلف می باشد . هنگامی که اندازه و جایگاه بازار تغییر می کند ، شکل سازمان تحقیقات بازاریابی نیز بایستی تغییر کند ، به طوری که پیوسته با نیازهای اطلاعاتی شرکت مطابقت داشته باشد .( روستا و همکاران ، 1374)

 

2-1-8-خطاهای احتمالی در تحقیقات بازاریابی

در هر مرحله از تحقیقات بازاریابی گاهی خطاهایی روی می دهد که موجب ارائه اطلاعات نادرست به مدیران می گردد. اصولا دو نوع خطا در تحقیقات بازاریابی هست : 1) خطاهایی که به نمونه مربوط می گردد 2) خطاهایی که به نمونه مربوط نمی گردد .

1.خطاهایی که به نمونه مربوط می گردد: در بیشتر تحقیقات بازاریابی ، از مردم ، کالاها یا مغازه ها نمونه گیری می کنند و پژوهشگر براساس نتایج به دست آمده از این نمونه ها ، درمورد کل جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده می باشد نتیجه گیریهایی می کند .از آنجا که از نمونه گیری ، برای برآورد ویژگیهای کل جمعیت  بهره گیری می گردد ، بین نتایج به دست آمده از نمونه و کل جمعیت تفاوتهایی هست که ناشی از خطای مربوط به نمونه می باشد .خطاهایی که به نمونه مربوط می گردد دارای دو ویژگی می باشد : الف) می توان آنها را اندازه گیری نمود ب) هر قدر تعداد نمونه افزایش یابد ، خطاها کاهش می یابد.

2.خطاهایی که به نمونه مربوط نمی گردد : خطاهایی می باشد که در فرآیند پژوهش رخ می دهد و خطاهای عمدی را نیز در بر میگیرد . متاسفانه این خطاها در تحقیقات بازاریابی زیاد می باشد ، و نمیتوان آنها را به آساتی اندازه گیری نمود و با افزایش تعداد نمونه ها خطاها کاهش نمی یابد و حتی احتمال افزایش هم دارد . در واقع ممکن می باشد این خطاها بهره وری از نتایج پژوهش را نا ممکن سازد. .( روستا و همکاران ، 1374)

 

2-2- بازارگرایی

2-2-1تعاریف بازارگرایی

تعاریف متعددی برای بازارگرایی آمده شده می باشد که در زیر به بعضی از آن ها تصریح می کنیم:

(شاپیرو،[1] ۱۹۹۸ ) ادعا می کند که شرکتی بازارگرا می باشد که اطلاعات مهم در دسترس همه واحدهای شرکت قرار گیرد٬ تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی در همه واحدها و بخش ها اتخاذ می گردد و واحدها و بخش های سازمان تصمیماتی متناسب اتخاذ می کنند . متعهدانه اجرا می کنند.

[1] Shapiro

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد