موانع و تنگناهای فرهنگی موجود در جهانگردی ایران ابعاد مختلفی دارد که اهم این موانع را می توان به تبیین ذیل بر شمرد:

2-14-1 بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ

نگاهی به دیدگاههای افراد جامعه در ارتباط با ورود جهانگردان به ایران حاکی از آن می باشد که بسیاری از افراد هنوز هم جریانهای توریستی را با دید منفی ارزیابی می کنند و چنین می پندارند که گردشگری موجب تخریب و آسیب رسانی به فرهنگهای محلی در کشور می گردد.

زمانیکه باور داشته باشیم که فرهنگ غنی و پالایش یافته ای داریم و در پرتو این فرهنگ غنی رفتاری سنجیده و حساب شده با جهانگردی می توانیم داشته باشیم، نباید از جریانهای توریستی وحشتی بخود راه دهیم بلکه ورود جهانگردان را بیشتر نوعی صدور فرهنگ و ارزشهای فرهنگ تلقی کنیم و با گنجاندن تعداد برنامه های اصولی در نحوه مسافرت و سیر و سیاحت جهانگردان از انها را از عناصر فرهنگی خویش متأثر نماییم.

در این زمینه می توان به نحوه تدارک مکانهای مورد بازدید جهانگردان، نحوه اطلاع رسانی به آنها چگونگی تبلیغ استانداردها به الگوها و عناصر فرهنگی خودی و کیفیت سیر و سیاحت تصریح نمود. کیفیتی که بتوان در حین جالب کردن جاذبه های مورد بازدید و خدمات رسانی رفاهی مناسب، بستر مناسبی برای اشاعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی فراهم نمود و ضمن ایجاد شرایطی مناسب، توریست در زمان بازگشت به وطن خویش، علاوه بر کسب خاطرات شیرین و جالب با دست مایه های فرهنگی مناسب که آموخته می باشد همراه باشد (uonsm.blogfa.com).

2-14-2 پندارهای نادرست جهانگردان از ایران

یکی دیگر از موانع فرهنگی موجود در زمینه جذب توریست به کشور، پندارهای نادرست بسیاری از توریستهای خارجی درمورد ایران و پندارهای نابجای پاره ای از مسوولین دیگر کشورها در مورد این کشور می باشد.

انعکاس پاره ای از مسایل بعد از انقلاب به گونه نادرست از سوی محافل خبری مختلف در جهان موجب شده می باشد تا پیشینه ذهنی نامناسبی از طرز رفتار ایرانیان با خارجیان ایجاد گردد و بسیاری از افراد جهانگرد که خواهان مسافرت به ایران هستند، انگیزه لازم برای مسافرت به ایران پیدا نکنند. پاره ای از اینگونه مسایل به دلیل جو تبلیغاتی غیر واقعی و مسایل ارتباطی جمعی جهانی می باشند. پس نحوه تبلیغ و پیراستن پیش داوریهای موجود مانند مسایلی می باشد که بایستی در بازایابی گردشگری ایران قرار گیرد (uonsm.blogfa.com).

2-14-3 عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عدم شناخت جهانگردان از جاذبه های کشور موجب کاهش اندازه جهانگردی در کشور شده می باشد. علاوه بر آن در خارج از ایران نیز تصویر نامناسبی از کشور ترسیم شده می باشد. لازم می باشد رسانه های ایران بویژه؛ رادیو و تلویزیون نقشی فعال در زمینه معرفی واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران اعمال کنند (uonsm.blogfa.com).

2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی

یکی از مهمترین ابزارها برای جذب جهانگردان خارجی اندازه آشنایی با انگیزه سیاحان، سلایق و علایق آنان می باشد.

با در نظر داشتن عناصر فرهنگی، ارزشها و هنجارها حاکم مناسب می باشد که آگاهی و شناخت کافی از علایق و انگیزه های سیاحان خارجی داشته باشیم. بالاخص در ارتباط با سیاحان کشورهای مسلمان و آسیایی که هم از نظر مذهبی و هم از نظر فرهنگی نزدیکی بیشتری با ما دارند (uonsm.blogfa.com).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد