برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، اکثرا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی می باشد (پژوهشکده بیمه، 1387). به گونه کلی وضعیت بیمه‌های غیرزندگی در نواحی گوناگون مختلف جهان در سال 2008 در شکل (2-1) نشان داده شده می باشد. نظاره می گردد که در کل مناطق امریکای شمالی، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی پیشتاز بوده و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که کشور ایران نیز در این قسمت قرار دارد، با یک درصد سهم از بازار جهانی در رتبه پائینی قرار دارد. به تعبیری سرانه حق بیمه پرداختی در مناطق امریکای شمالی 2133.2 دلار، اروپای غربی 1186.8 دلار، اقیانوسیه 990.5 دلار و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی 725.4 دلار می باشد که متاسفانه سرانه حق بیمه پرداختی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود 18.3 دلار می باشد که کشور ایران هم در این منطقه قرار دارد (Sigma, 2009).

برای مقایسه بیشتر، جدول (2-1) بیمه درمان در 6 کشور پیشرفته در سال 2008 نشان می دهد. ملاحظه می گردد. ملاحظه می گردد که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی به کشور هلند با 8.460 دلار تعلق دارد. در رتبه بندی کشورهای دنیا، کشور امریکا با کسب 37 درصد از سهم بازار بیمه غیرزندگی جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حال اگر بیمه درمان را در کشورهای خاورمیانه و اسلامی مطالعه کنیم که ایران نیز جزء این کشورها می باشد، ملاحظه می گردد که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی متعلق به کشور امارات متحده عربی با 948 دلار می باشد و کشور ترکیه با به‌دست آوردن رتبه 27 در دنیا و کسب 0.43 سهم از بازار جهانی بیمه‌های غیر زندگی در بالاترین رتبه بندی قرار دارد. کشور ایران با سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی 54 دلار در رتبه 39 قرار دارد و حدود 93.3 درصد از سهم بازار بیمه کشور به این نوع بیمه اختصاص دارد (Sigma, 2009).

علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان

آن چیز که ما امروزه به نام بیمه گروهی می شناسیم یکی از پدیده‌های جدید به حساب می‌آید و بیشتر از 60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی گذارد، اما، علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترشی برخودار گریده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستون‌های حفاظتی و طرفداری اغلب خانواده‌ها به شمار می رود. بیمه‌های گروهی، یک طرح بیمه‌ای می باشد که طی آن، تعداد زیادی از افراد، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند. رشد و

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد