تحقیقات بازاریابی یکی از مهم ترین جنبه های بازاریابی می باشد که اطلاعات ارزشمندی را برای یک شرکت فراهم و کلیه فعالیتهای بازاریابی آن را هدایت می کند ( دهدشتی و بحرینی زاده ، 1390).

همچنین یکی از وسایلی که موجبات تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی می گردد، تحقیقات بازاریابی می باشد . در سالهای اخیر ، پیدایش روشهای جدید برای انجام تحقیقات بازاریابی ، ارزش و اهمیت آن را بیش از هر زمان نشان داده می باشد (روستا و همکاران،1374).

علیرغم ارزش بالقوه توسعه و بکارگیری بازارگرایی (کالی و جاورسکی[1]، 1993) و تاثیر بهره گیری از تحقیقات بازاریابی[2]، درک مجرد این اهداف کلی، برای بسیاری از شرکت ها که برای تبدیل شدن به سازمان های یاد گیرنده کوشش می کنند، اغفال کننده می باشد (نارور و اسلاتر، 1999) .از طرفی هزینه بالای حاصل از تحقیقات بازاریابی، بسیاری از شرکت ها را از آغاز کردن تحقیقات باز می دارد (الیوت وجابر[3]، 1995).

تحقیقات بازاریابی همواره فرآیندی می باشد که مدیران با دیده شک به آن می نگرند و به کاربردی بودن آن به دیده تردید نگریسته شده می باشد. این در حالی می باشد که تمامی مدیران خواستار حرکت سازمان در جهت بازار و پاسخگویی به نیازها و خواسته های بازار می باشد.

آن چه در این فصل کوشش می گردد مطالعه دیدگاه ها و ادبیات نظری و مطالعات مرتبط با تحقیقات بازاریابی، بازارگرایی ، صادرات و مطالعات انجام شده بر روی کالای زعفران می باشد.

 

2-1- تحقیقات بازاریابی

اهمیت تحقیقات بازاریابی به عنوان یک فعالیت ضروری در ادبیات بازاریابی به صورت کامل اظهار گردیده می باشد. برای مثال،تحقیقات بازاریابی شامل سه وظیفه توصیفی ، تشخیصی و پیش بینی می باشد که وظیفه توصیفی شامل جمع آوری و ارئه حقایق می باشد . تأثیر دوم ، وظیفه تشخیصی می باشد که براساس داده ها یا اعمال توصیف می گردند و تأثیر نهایی تحقیقات تأثیر پیش بینی کنندگی آن می باشد . اهمیت این موضوع در شناسایی و حل مسائل مربوط به کیفیت و رضایت مشتری نیز پیدا نمود می گردد. از سویی دیگر افزایش روزافزون محصولات و نام و نشان تجاری نیاز به تحقیقات بازاریابی را بیشتر کرده می باشد که این تنوع خود ناشی از تحقیقات بازاریابی می باشد.

تحقیقات بازاریابی دو هدف اساسی را بر عهده دارد: 1) تهیه اطلاعات مربوط به تقاضا برای سازمانهای تولیدی یا خدماتی 2) انعکاس نظریات ، دیدگاه ها و نیازهای مصرف کنندگان.

تحقیقات بازاریابی مدرن در محیط رقابتی کنونی شیوه های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای ارتباط بیشتر با مشتریان ارائه داده که فرآیند مبادلات میان عرضه کنندگان و مشتریان آنها را متحول ساخته می باشد.تحقیقات بازاریابی در بازارهای اشباع شده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این بازارها شرکتها ناچارند برای دستیابی به سهم بازار رقابت، محصولات جدید را به بازار های جدید عرضه کنند. تحقیقات بازاریابی، ماهیت تقاضا ، رقابت و پدیده های تغییر در بازار را گزارش می کند .از این رو تحقیقات بازاریابی نه فقط برای ورود سازمانها به بازارهای جدید بلکه برای تصمیم گیریهای جدیدی که در خصوص بازارهای فعلی بایستی اتخاذ گردد مورد نیاز می باشد (دهدشتی و بحرینی زاده ، 1390). شایان ذکر می باشد که اغلب سازمان ها برای فروش محصولات و عرضه خدمات خود در کشورهای پیشرفته از تحقیقات بازاریابی بهره گیری می کنند و به همین دلیل ، بایستی بیش از پیش به تأثیر و ماهیت تحقیقات بازاریابی توجه گردد . نمونه های بی شماری از تحقیقات بازاریابی در شرکتهای امریکایی ، اروپایی و ژاپنی هست که می توان از آنها به عنوان الگوهای خوبی برای شرکتهای ایرانی بهره گیری نمود . طبق پژوهش انجام شده ، حدود 700 شرکت آمریکایی طی یک سال بیش از 500 میلیون دلار صرف تحقیقات بازاریابی کرده اند و تحقیقات بازاریابی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی در حال رشد می باشد (روستا و همکاران ، 1374).  بهره گیری از تحقیقات بازاریابی می تواند ریسک و عدم اطمینان موجود در تصمیم گیری را کاهش دهد و پس شانس موفقیت تصمیم گیری را افزایش دهد (مالهاترا[4] 2004، زیکموند[5]، 2003).

[1] – Kohli & Javorski

[2] – marking nesearch

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Elliott & Jobber

4 – Malhotra

5 -Zikmond

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه