2-3-1. اندازه

تاثیر اندازه بر سودآوری می­تواند به علت های زیر باشد:

شرکت­های بزرگتر از نظر بازار سرمایه از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و در مقایسه با شرکت­های کوچکتر دسترسی آسان­تری به وجه خارجی با بهره پایین­تر دارند و از راه­های بیشتری می­توانند اقدام به تامین مالی کنند.

در سازمان­های بزرگ به دلیل عینی بودن دستورالعمل­ها، رویه­ها و روش­های سازمانی، واحدهای تخصصی مانند واحد بودجه و واحد کنترل کیفیت به شکل رسمی و مستقل ایجاد می­گردند. در این سازمان­ها ایجاد نظم و کنترل­های اداری و سازمانی به نحو مناسب­تری صورت می­گیرد و مسئولیت­ها به خوبی تقسیم می­شوند. در کنار این تقسیم کار، ایجاد واحدهای آموزشی نیز باعث افزایش مهارت و تخصص در بخش­ها و نیروی انسانی می­گردد.

شرکت­های بزرگ توان و مقاومت بیشتری پیش روی سیاست­های سایر شرکت­های رقیب دارند و
می­توانند قدرت نفوذ بیشتری بر بازار اعمال کنند و رقبا را مغلوب سیاست­های خود نمایند.

غالبا بزرگ بودن شرکت­ها موجب می­گردد که اعمال مدیریت با هزینه بهتر صورت گیرد و هزینه­ها کاهش یابند.

با سرمایه­گذاری در شرکت­های بزرگ و پیشرو، می­توان ریسک تجاری را به اندازه قابل توجهی کاهش داد (آقابیگی,1385).

 

معیارهایی که برای اندازه شرکت می­توان در نظر گرفت عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه دارایی

تعداد پرسنل

اندازه فروش

ارزش بازار سهام شرکت

2-3-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

ارزش دفتری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی می باشد و هیچ­گونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای موردانتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده می باشد. برعکس ارزش بازار سهام منعکس کننده این دورنماست. اگر دورنمای آینده شرکت نشان­دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ارزش دفتری کوچکتر از ارزش بازار خواهد بود.

شرکت­هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری دارند، احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ارزش بازار مساوی و یا نزدیک به ارزش دفتری خواهد گردید. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر می باشد.

از دیدگاه دیگر هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجاییکه تقریبا تمام  شرکت­ها به علت مسائل مالیاتی نمی‌خواهند دارایی­های خود را تجدید ارزیابی نمایند، لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین ارزش دفتری و ارزش بازار می گردد.  شرکت پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب می­کند. این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نمی­گردد اما در ارزش بازار، خودش را نشان می‌دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام می­گردد. پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمتری دارد. پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت.

از دیدگاهی دیگر، هرچقدر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   کمتر باشد، نشان­دهنده سهام رشدی می باشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد