افزایش درآمد سرانه، با افزایش توانایی مشارکت شهروندان در بیمه درمان اجتماعی متناسب می باشد که پیش پرداخت کرده اند. علاوه بر آن به نظر می رسد پرداخت مالیات به دنبال افزایش درآمد، متعاقبا بستر ایجاد تسهیلات یارانه‌های دولتی در بیمه درمان اجتماعی را افزایش می‌دهد. پس رشد اقتصادی تونایی پیش پرداخت را افزایش می‌دهد.

2-6-2-ساختار اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عامل دوم ساختار اقتصادی و همچنین محتوای آن می باشد. چیزی که بیشتر مطرح می باشد، رشد نسبی بخش اقتصاد رسمی و غیر رسمی می باشد. بیشتر کشورهای در حال توسعه به زمینه‌های کشاورزی، تولید و بخش‌های خدماتی که بخش مهمی از کارکنان آنها غیر رسمی هستند پرداخته اند. چنین کشورهایی با احتمال زیاد با معضلات اجرایی در برآورد درآمدها و جمع‌بندی مشارکت‌ها مواجه می شوند،  به علت اینکه خیلی از کارگران دارای حقوق رسسمی مشخص نمی باشند، و این ممکن می باشد شرایط فراهم سازی بخش تامین درمان برای جمعیت بخش غیررسمی را دچار اختلال کند، به ویژه زمانی که اجرای طرح بیمه درمان اجتماعی به گونه عمده به مشارکت خانوارها بستگی داشته باشد.

2-6-3-هزینه‌های اجرایی

هزینه های اجرایی می باشد که ممکن می باشد تحت تاثیر توزیع جمعیت مایل به پوشش بیمه‌ای قرار گیرد. خدمت دادن با نظام بیمه درمان اجتماعی به جمعیت در مناطق شهری که دارای حداقل کیفیت از نظر ساختار زیربنایی و تراکم ارتباطات می باشد، آسان‌تر از یک جمعیت روستایی پراکنده و غیرمتراکم می باشد.

2-6-4-توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان

عامل چهارم، توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان اجتماعی می باشد، که به یک نیروی کار ماهر با ظرفیت‌هایی در امور اداری، بانکداری و فرآیند اطلاعات نیاز دارد و بایستی به گونه مطلوب به افراد آموزش داده گردد. بسته‌های آموزشی بازارهای مرتبط، همچون خدمات مالی، بیمه‌های تجارتی دیگر و حتی طرح‌های بیمه سلامت معتبر جامعه، بایستی تهیه گردد و به افراد آموزش داده گردد.

2-6-5-یکپارچگی بین جامعه

یک جامعه با همبستگی در سطح بالا این چنین تعبیر می گردد که افرادی با اشتیاق بیشتر افراد دیگر را طرفداری می کنند. یک نظام کامل طرفداری مالی به طرفداری‌های متقابل نیاز دارد، هم از ثروتمند به فقیر، هم از کم خطر به پرخطر. هر کشوری به سطح مناسبی از همبستگی و توانمند کردن این یکپارچگی نیاز دارد. البته در بعضی اوقات سیاستگذاران از این یکپارچگی درست بهره گیری نمی کنند (روزبهانی، 1392).

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد