الف)تاثیرات مثبت فرهنگی

۱- افزایش اندازه تکلم بازدیدکنندگان به زبان محلی

۲- تمایل جامعه میزبان برای پذیرفتن و یادگیری زبان‌های دیگر به مقصود برقراری ارتباط بیشتر با گردشگران

۳- ایجاد و تقویت حس خویشتن‌شناسی بین ساکنان

۴- کمک به ساکنان محلی در کسب شناخت بیشتر فرهنگ بومی

۵- افزایش غرور ملی و فرهنگی

۶- ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت فعال ساکنان بومی در معرفی فرهنگ و آثار فرهنگی منطقه به میهمانان

۷- احیاء و حفظ افسانه‌ها و رسوم محلی که ممکن می باشد فراموش شوند

۸- احیای هنر و سنت‌های بومی

۹- تشویق رشد اقتصاد محلی از طریق گردشگری فرهنگی واحیای آثار وابسته تاریخی – فرهنگی

 

ب) تأثیرات مثبت اجتماعی

  1. بهبود کیفیت زندگی
  2. افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی
  3. بهبود کیفیت خدمات شهری
  4. بهبود کیفیت خدمات عمومی از بهداشت، پلیس و …) (کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۰۸).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) آثار مثبت زیست محیطی

۱- حضور جهانگرد موجب حفظ و نگهداری گونه‌های خاص گیاهی و جانوری که در معرض انقراض قرار دارند می گردد.

۱- گردشگری فعالیت گروه‌های ذی نفوذ طرفدار محیط را در پی دارد و موجب گسترش مطالعات در زمینه محیط می گردد.

۲- گردشگری موجب شناسایی هر چه بیشتر یک محیط و جانوران آن می گردد.

۳- توجه محققان بر منابع خاص طبیعی شامل جنگل‌ها، سواحل، کوه‌ها و دریاها را بیشتر می کند.

۴- گردشگری می‌تواند رفتار مردم منطقه را در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست تغییر دهد.

۵- احیای ساختمان‌های موجود (بازنده‌سازی) و اماکن تاریخی

۶-حفاظت از منابع طبیعت، در بسیاری از مناطق جهان سوم با احداث و حفاظت پارک‌های ملی می‌توان این اثر را نظاره نمود (لی، ۱۳۷۸: ۷۷).

 

2-10 برنامه ریزی گردشگری

گردشگری داخلی، فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه می باشد و به همان اندازه نیز اثرات گسترده ای در بر دارد، از همین رو در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی می باشد.

برنامه ریزی به عنوان یک ابزار علمی به دست اندکاران صنعت گردشگری کمک می کند تا در یک فرایند پیوسته و علمی، بهترین مسیر راهکار توسعه ی گردشگری در یک منطقه را مشخص نموده، این توسعه را در مسیر توسعه سایر بخش های اقتصادی قرار دهند، نکته قابل توجه در برنامه ریزی گردشگری، پویا بودن این فرایند می باشد؛ بدین مفهوم که برنامه ریزی هیچ گاه متوقف نشده و با تغییر شرایط و حصول اطلاعات جدید، نیازمند بازنگری و اصلاح مستمر می باشد (زنگی آبادی، 1385: 133).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد