اهمیت تحقیقات بازاریابی به عنوان یک فعالیت ضروری در ادبیات بازاریابی به صورت کامل اظهار گردیده می باشد. برای مثال،تحقیقات بازاریابی شامل سه وظیفه توصیفی ، تشخیصی و پیش بینی می باشد که وظیفه توصیفی شامل جمع آوری و ارئه حقایق می باشد . تأثیر دوم ، وظیفه تشخیصی می باشد که براساس داده ها یا اعمال توصیف می گردند و تأثیر نهایی تحقیقات تأثیر پیش بینی کنندگی آن می باشد . اهمیت این موضوع در شناسایی و حل مسائل مربوط به کیفیت و رضایت مشتری نیز پیدا نمود می گردد. از سویی دیگر افزایش روزافزون محصولات و نام و نشان تجاری نیاز به تحقیقات بازاریابی را بیشتر کرده می باشد که این تنوع خود ناشی از تحقیقات بازاریابی می باشد.

تحقیقات بازاریابی دو هدف اساسی را بر عهده دارد: 1) تهیه اطلاعات مربوط به تقاضا برای سازمانهای تولیدی یا خدماتی 2) انعکاس نظریات ، دیدگاه ها و نیازهای مصرف کنندگان.

تحقیقات بازاریابی مدرن در محیط رقابتی کنونی شیوه های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای ارتباط بیشتر با مشتریان ارائه داده که فرآیند مبادلات میان عرضه کنندگان و مشتریان آنها را متحول ساخته می باشد.تحقیقات بازاریابی در بازارهای اشباع شده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این بازارها شرکتها ناچارند برای دستیابی به سهم بازار رقابت، محصولات جدید را به بازار های جدید عرضه کنند. تحقیقات بازاریابی، ماهیت تقاضا ، رقابت و پدیده های تغییر در بازار را گزارش می کند .از این رو تحقیقات بازاریابی نه فقط برای ورود سازمانها به بازارهای جدید بلکه برای تصمیم گیریهای جدیدی که در خصوص بازارهای فعلی بایستی اتخاذ گردد مورد نیاز می باشد (دهدشتی و بحرینی زاده ، 1390). شایان ذکر می باشد که اغلب سازمان ها برای فروش محصولات و عرضه خدمات خود در کشورهای پیشرفته از تحقیقات بازاریابی بهره گیری می کنند و به همین دلیل ، بایستی بیش از پیش به تأثیر و ماهیت تحقیقات بازاریابی توجه گردد . نمونه های بی شماری از تحقیقات بازاریابی در شرکتهای امریکایی ، اروپایی و ژاپنی هست که می توان از آنها به عنوان الگوهای خوبی برای شرکتهای ایرانی بهره گیری نمود . طبق پژوهش انجام شده ، حدود 700 شرکت آمریکایی طی یک سال بیش از 500 میلیون دلار صرف تحقیقات بازاریابی کرده اند و تحقیقات بازاریابی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی در حال رشد می باشد (روستا و همکاران ، 1374).  بهره گیری از تحقیقات بازاریابی می تواند ریسک و عدم اطمینان موجود در تصمیم گیری را کاهش دهد و پس شانس موفقیت تصمیم گیری را افزایش دهد (مالهاترا[1] 2004، زیکموند[2]، 2003).

همزمان با ورود به عصر جدید، تحقیقات بازاریابی بیشتر و بیشتر برای شرکت هایی که با رقابت شدید روبرو هستند اهمیت می یابد (بارنارد، 1999).

دو دلیل عمده برای رشد مستمر تحقیقات بازاریابی ذکر می گردد. در آغاز، سرعت تجارت بواسطه وجود و عرضه کامپیوترها، تکنولوژی دیجیتال و وسائل ارتباطی افزایش یافته می باشد. استدلال دوم آن که رشد مستمرتحقیقات بازاریابی ، اصول صحیح برای عملیات جهانی می باشد، همانگونه که در پایان جنگ سرد سیستم بین المللی جدیدی از جهانی سازی ایجاد نموده می باشد(فریدمن[3] ، 1994). تحقیقات بازاریابی، همچون یک منبع بزرگ اطلاعات بازاریابی، تأثیر مهمی را در بهبود ظرفیت هوش بازاریابی برای پیشرفت در تصمیم گیری استراتژیک اعمال می نماید (کراونز[4]، 2003) تأثیر استراتژیک تحقیقات بازاریابی به تهیه اطلاعات بازاریابی استراتژیک برای تصمیمات ارتقاء و رشد شرکت محدود نمی گردد، بلکه تأثیر آن در هدایت تفکر استراتژیک مقدم بر تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک می باشد (هامنتل[5]، 1994).

اسمالی[6]  (1996) معتقد می باشد بدون اطلاعات بازاریابی کافی، سازمان درک مناسبی از نقاط قوت و ضعف خود و آن چه که فرصت یا تهدید برای آن به شمار می رود و حتی مهمتر آن که چه چیز اولویت های آن می باشد، کسب نخواهد نمود، در این بین بعضی از صاحبنظران تاکید می کنند که اهمیت تحقیقات بازاریابی را می توان در تأثیر آن در اصول مفهوم و تفکر بازاریابی پیدا نمود (زیکموند، 2004). همچنین  از سوی دیگر، بعضی تحقیقات بازاریابی را به عنوان کلیدی برای تناسب بازاریابی مطرح کرده اند.کینروتیلور[7] (1991) بر این باورند که تحقیقات بازاریابی به اجرای مفهوم بازاریابی کمک می کند، زیرا همانگونه که سازمان این مفهوم را متناسب سازی می کند، تحقیقات بازاریابی نیز به عنوان شیوه ای برای یکپارچه سازی اقدامات سازمانی و تمرکز آن بر روی نیازهای بازار قلمداد می گردد. براساس نظر کریک[8] (1994) تحقیقات بازاریابی همچنین می تواند به عنوان یک عامل مهم در تولید هوش در بازارگرایی مطرح گردد و به تمرکز کوشش های سازمان در جستجوی فعالانه و تولید اطلاعات مناسب بازار به مقصود تامین نیازها و خواسته های مشتریان کمک نماید.

4 – Malhotra

5 -Zikmond

[3] – Fridman

[4] – Cravens

[5] – Hamentel

[6] – Smalli

[7] – Kiner and Taylor

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8] – Krake

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد