عدم شناخت جهانگردان از جاذبه های کشور موجب کاهش اندازه جهانگردی در کشور شده می باشد. علاوه بر آن در خارج از ایران نیز تصویر نامناسبی از کشور ترسیم شده می باشد. لازم می باشد رسانه های ایران بویژه؛ رادیو و تلویزیون نقشی فعال در زمینه معرفی واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران اعمال کنند (uonsm.blogfa.com).

2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهمترین ابزارها برای جذب جهانگردان خارجی اندازه آشنایی با انگیزه سیاحان، سلایق و علایق آنان می باشد.

با در نظر داشتن عناصر فرهنگی، ارزشها و هنجارها حاکم مناسب می باشد که آگاهی و شناخت کافی از علایق و انگیزه های سیاحان خارجی داشته باشیم. بالاخص در ارتباط با سیاحان کشورهای مسلمان و آسیایی که هم از نظر مذهبی و هم از نظر فرهنگی نزدیکی بیشتری با ما دارند (uonsm.blogfa.com).

2-14-5 مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور

مسایل مذهبی موجبات مشروط سازی در ورود جهانگردان می گردد. خصوصاً خانمها که در بدو ورود بایستی از نظر حجاب ضوابطی داشته باشند واین ضوابط و قواعد قیود تورستها می گردد، این قیود و محدودیتها سبب می گردد جهانگردان کمتر جذب سفر به ایران بشوند. به بیانی دیگر برنامه ریزی مناسب جهانگردی بایستی به نحوی باشد که در حین حفظ ارزشها و عناصر ارزشمند فرهنگی، بتواند آنگونه که شایسته می باشد نسبت به جذب سیاحان و جهانگردان خارجی اقدامات لازم را به اقدام آورد. در این زمینه بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی توانسته اند از این عناصر محدود کننده و مشروط کننده بطوری دقیق و برنامه ریزی شده بهره برداری کنند که در حین حفظ ارزشها و اصالتهای فرهنگی خویش آنها را به عنوان جاذبه های فرهنگی به جهانگردان معرفی کنند، پس مشروط کننده های صنعت جهانگردی کشور نباید آنچنان مطرح گردد که هیچ جهانگرد خارجی به ایران نیاید، بلکه اتفاقاً از مشروط کننده های صنعت جهانگردی بایستی به عنوان مکانیزمهای جلب جهانگرد بهره گیری گردد (uonsm.blogfa.com).

2-14-6 موانع فقهی و مذهبی

بسیاری از جهانگردان غیر مسلمان مشتاق دیدار از اماکن مقدس ایران بوده اند که با در نظر داشتن غیر مسلمان بودن و به جا نیاوردن آداب لازم در زمینه ورود به این اماکن با مشکل مواجه بوده و هستند. مادامیکه چنین تنگناهای ساختاری وجود داشته باشد، کوشش در جذب جهانگردان خارجی آنهم جهانگردان غیر مسلمان با موانع و مشکلاتی مواجه خواهد بود (uonsm.blogfa.com).

2-14-7 وجود بعضی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه و چه در گمرک

برخورد صحیح در فرودگاهها به عنوان دروازه های ورودی کشور اثرات تعیین کننده ای را بر ذهن مسافر بر جا می گذارد. بیشترین گلایه اتباع کشورهای منطقه در مراجعه به نمایندگیها در ارتباط با فرودگاه و بویژه گمرک آن می باشد (uonsm.blogfa.com).

2-14-8 ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه

بدلیل ضعف فعالیتهای جهانگردی پژوهش و مطالعه نیز در این زمینه با رکود و محدودیتهای زیادی روبروست. از بین مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهها، هیچ یک گرایش خاصی برای پژوهش در زمینه جهانگردی ندارند. در سالهای قبل از انقلاب، طرح جامع جهانگردی کشور توسط مشاورین توریست کنسولت برای دولت ایران تهیه شده بود همچنین در کنار آن طرحهای موردی و منطقه ای زیادی نیز انجام شده بود. لیکن از آنجایی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای تهیه این طرحها، پیش فرضهای حاکم بر زمان خود را تعیین و دیکته کرده بودند، متأسفانه در حال حاضر هیچکدام از آنها برای شرایط امروز قابل بهره گیری نیستند (uonsm.blogfa.com).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد