یکی از خلاف قاعده­های تکنیکی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته می باشد، استراتژی مومنتوم می­باشد.  مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که اظهار می ­دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد گردد. به بیانی دیگر، مصداق این قانون در بازار این می باشد که یک طریقه قیمتی تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد، تمایل دارد که همچنان به مسیر قبلی خود ادامه دهد. این استراتژی شامل سرمایه­گذاری در جهت بازار می­باشد و ادعا می­نماید که بازدهی مثبت و یا منفی گذشته تا دوره مشخصی در آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می­گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی­ها در میان­مدت حکایت می­کند. (فدایی­نژاد و صادقی,1385).

مومنتوم استراتژی سرمایه­گذاری ساده­ای می باشد که بر اسان آن، برنده­های گذشته خریداری و بازنده­های گذشته به صورت استقراضی در بازار فروخته می­شوند. ایده اصلی که پشت این استراتژی قرار دارد این می باشد که برنده­ها و بازنده­ها الگوی تاریخی بازده خود را در دوره­های آینده نیز حفظ می­کنند و بر این اساس، خرید برنده­ها و فروش استقراضی بازنده­ها بایستی بازده­های بالاتر از میانگین ایجاد کند. همانگونه که فرضیه بازار کارا تصریح می­کند، کسب سود از روندهای تاریخی با بهره گیری از یک استراتژی ساده و بدون هزینه همانند استراتژی معاملاتی مومنتوم، بایستی غیرممکن باشد.

مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد:  دسته اول” مومنتوم عایدی”[1] می باشد که استدلال می کند سهامی که اخیرا موفق بوده اند، در آینده نزدیک نیز در همان جهت اقدام خواهند نمود. به تعبیری سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، “مومنتوم صنعت”[2] می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند، در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند نمود.

نوع دیگر آن” مومنتوم قیمت”[3]  می باشد که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می گردند. (فدایی نژاد و صادقی ، 1385)

2-4. ریسک شرکت

2-4-1. مفهوم و تعریف ریسک

سرمایه­گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه­گذاری به گونه هم­زمان ریسک و بازده حاصل از گزینه­های مختلف را مدنظر قرار می­دهند. ریسک جزء جدا نشدنی بازده می باشد و نمی­توان در مورد بازده سرمایه­گذاری بدون در نظر داشتن ریسک مرتبط با آن صحبت نمود. به تعبیری دیگر، ریسک صفت بازده می باشد و نمی­توان هیچ موصوفی را صرف نظر از صفتش تشریح نمود.

اگر ریسک و بازده دارایی با عنوان متغیر مد نظر قرار گیرد، تفاوت عمده­ای بین آنها قابل تشخیص می باشد. بازده متغیر کمی و ریسک متغیر کیفی می باشد. بدیهی می باشد که شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه­گیری متغیرهای کمی به مراتب ساده­تر از متغیرهای کیفی می باشد. اندازه­گیری یک کیفیت و اظهار آن در قالب یک کمیت، کاری بس دشوار و مستلزم دقت و تلاشی وصف ناپذیر می باشد. به همین دلیل می باشد که هنوز هم کوشش جهت کمی­سازی ریسک و جستجو برای ارایه مدل­های دقیق­تر و منطقی­تر ادامه دارد (رادپور و عبده تبریزی، 1388).

[1] Earnings Momentum

[2] Industry Momentum

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Price Momentum

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد