زبان: مقصود از زبان در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 3 پرسشنامه فرهنگ می باشد که از طریق سوالاتی مانند تمایل به یادگیری زبان مکان مود نظر، تمایل به یادگیری زبان جهت توانایی آشنایی با افکار، عقاید و اندیشه های مردم و … مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آداب و رسوم و اعیاد ملی و مذهبی: مقصود از آداب و رسوم و اعیاد ملی و مذهبی در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 4 تا 9 پرسشنامه فرهنگ می باشد. نمونه سوالات بهره گیری شده جهت اندازه گیری این متغیر عبارتند از: تمایل دارم آداب و رسوم، آیین های مذهبی و روش زندگی مردم این مکان را یاد بگیرم، من دوست دارم که وقایع این مکان را تجربه کنم، مایلم در فعالیت ها و کارهای سنتی شان شرکت کنم، مایلم غذاها و تفریحات سنتی این ناحیه را امتحان کنم، من تمایل دارم که درمورد اعیاد و جشنهای این مکان بیشتر بدانم، و آشنایی با آداب و رسوم این مکان به من کمک می کند که با افراد اینجا ارتباط بهتری مستقر کنم.

ادبیات و شخصیت های اسطوره ای: مقصود از ادبیات و شخصیت های اسطوره ای در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 10 تا 13 پرسشنامه فرهنگ می باشد. سنجش این متغیر توسط سوالاتی مانند: ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان برای من جذاب می باشد، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان همان چیزی می باشد که من می خواهم بدانم، آشنایی با ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان برای آشنایی فرهنگ اینجا به من کمک می کند، ادبیات وشخصیت های اسطوره ای این مکان باعث تمایل من به آمدن به این مکان شده می باشد.انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معماری: مقصود از معماری در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 14 تا 17 پرسشنامه فرهنگ می باشد. جهت اندازه گیری این متغیر از سوالاتی مانند: من تمایل دارم که معماری این مکان را از نزدیک نظاره کنم، دوست دارم هنرهای دستی، موزه ها و آثار باستانی این منطقه را ببینم، اطلاعات در مورد تاریخ و معماری این مکان برایم خوشایند می باشد، و آشنایی با معماری مکان های مختلف باعث می گردد که با تمدن آن مکان و افراد بیشتر آشنا شویم، بهره گیری می گردد.

تنوع قومی: مقصود از تنوع قومی در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 18 تا 20 پرسشنامه فرهنگ می باشد. سوالاتی مانند: من می خواهم در مورد فعالیت های قومی این مکان بدانم، دوست

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد