در ایران نیز با در نظر داشتن منابع بالقوه فراوان برای جذب گردشگر، کوشش های فراوانی برای توسعه این صنعت صورت گرفته می باشد. مانند می توان به طرح جامع ملی توسعه گردشگری و طرح های جامع استانی تصریح نمود که با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت و مزیت های نسبی موجود در هر منطقه، سیاست های کلی و استراتژی های منطقه ای و استانی توسعه گردشگری کشور را تدوین و چارچوب و مبنایی برای سایر طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری در نظر گرفته گردد. پر واضح می باشد موفقیت طرح های کلان، مرهون تدوین برنامه هایی جهت اجرایی و عملیاتی شدن سیاست های پیش بینی شده و استراتژی های پیشنهادی در این طرح ها می باشد (کاظمی، 1387: 82).

توسعه گردشگری بطور فزاینده ای بستگی به محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی دارد. پس حفظ و ارتقای کیفیت محیط توریستی امری ضروری می باشد. از طرفی توسعه گردشگری اغلب مانند شمشیر دو لبه می باشد که هم اثرات مثبت دارد (مانند ایجاد اشتغال و… ) و هم اگر درست برنامه ریزی، توسعه و مدیریت نشود، اثرات منفی زیست محیطی (مانند آلودگی آب، آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم) و اثرات منفی فرهنگی/اجتماعی (مانند از دست دادن فرهنگ سنتی و بومی)  به دنبال خواهد داشت (Zhong et al., 2011: 2972).

2-6 راهبردهای توسعه صنعت گردشگری

راهبردهای توسعه گردشگری مبنای توسعه و مدیریت این صنعت و عنصری اساسی از برنامه ریزی ملی و منطقه ای گردشگری به شمار می رود. بعضی از موضوعات اساسی که در تدوین راهبردها بایستی به آنها توجه نمود به قرار زیر می باشد:

تعیین سیاست ها و اهداف توسعه به عنوان نهاده های اولیه برای تدوین استراتژی.

تعیین نوع، جایگاه و ویژگی های عمده جاذبه های گردشگری در هر کشور یا منطقه.

تعیین نوع و جایگاه محلهای اقامت موجود و محلهای اقامت پیش بینی شده و سایر تسهیلات گردشگری.

مطالعه وضعیت و امکانات حمل و نقل و سایر تأسیسات زیربنایی نظیر شبکه های آب، برق، تلفن، بهداشت و … در حال و آینده.

تجزیه و ترکیب کلی منطقه از نظر محیطی، اجتماعی، اقتصادی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب فوق به چند راهبرد توسعه گردشگری که در نواحی گوناگون جهان مورداستفاده قرار گرفته می باشد تصریح می گردد : یکی از انواع راهبردهای توسعه، “ایجاد تفریحگاه (استراحتگاه) برای  جهانگردان ” می باشد . یک تفریحگاه معمولاً دامنه وسیعی از خدمات و امکانات گردشگری مانند امکانات تفریحی و استراحتی را ارائه می کند، کشورهای مختلفی از این نوع راهبرد بهره گیری نموده اند که از مهمترین آنها می توان از راهبرد توسعه تفریحگاه مکزیک نام برد . از دیگر راهبردهای گردشگری می توان به راهبرد

توسعه گردشگری شهری تصریح نمود، شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، بازار، رستوران ها، هتل ها و پارک های شهری را شامل م ی شوند . بسیاری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی شهری اساسًا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، از طرفی شهرها ممکن می باشد دروازه ور ود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند و به عنوان پایگاهی برای گردشگرانی که به نواحی اطراف شهرها مسافرت می کنند، به حساب آیند .

این نوع راهبرد بایستی به دقت برنامه ریزی گردد و احداث هتل ها و سایر تسهیلات گردشگری و جاذبه ها، بایستی به دقت اقدام گردد . امروزه احداث یا عمران مجدد بعضی از نواحی شهری که در جهت بهره گیری جهانگردان و اوقات فراغت ساکنان آن ناحیه ها قرار می گیرد، امری متداول می باشد . از دیگر راهبردها می توان به راهبرد “توسعه گردشگری روستایی” مانند آن چیز که که در کشور سنگال اجرا شده و راهبرد “توسعه گردشگری مذهبی” مانند کشور عربستان تصریح نمود (مدهوشی و ناصر پور، 1382: 27).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد