اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی می باشد. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف می­کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق می باشد (بیش از آن­چه که واقعیت دارد). به نظر هاید[1] متون مربوط به روانشناسی دو تعریف از اعتماد بیش از حد ارائه داده­اند. نخست، افراد برآورد بیش از واقع از توانایی­های خود دارند. دوم، افراد یک رویداد را معین­تر[2] از آن­چه که واقعاً هست، می­بینند. در هر یک از این موارد، کارگزاران اقتصادی بر این باور هستند که اطلاعاتشان دقیق­تر از دیگران می باشد. در حال حاضر، اقتصاددانان مالی بیش­تر علاقمند شده­اند تا بازتاب فرااطمینانی را بر روی تصمیمات مالی و عملکرد بازارهای مالی نظاره کنند. اعتماد بیش از حد آن­چنان پدیده روانشناختی قوی می باشد که تجربه نیز نمی­تواند آن را حذف کند (آلن و ایونس[3]، 2005).

مقوله «غیرعقلایی و منطقی نبودن[4]» مدیریت ناشی از تورش­های رفتاری مدیران اجرایی شرکت، چالش بزرگی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. در حالی که تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی در ادبیات استاندارد و سنتی حاکمیت شرکتی منتج از نظریه­های هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن­ها بر روی تصمیمات شرکتی می باشد، با مطرح شدن مقوله خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی، تأثیر آن­ها بایستی همراستا با کنترل چنین تورش­های رفتاری و محدود کردن تأثیرات بالقوه رفتارهای مذکور بر روی استراتژی­های شرکت باشد (باک­کار و همکاران[5]، 2013، 287).

اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن می باشد که هم در تئوری­های مالی و هم روان­شناسی جایگاه ویژه­ای دارد. اعتماد به نفس بیش از حد سبب می­گردد بشر دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک­ها را کم­تر از حدِ تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن می باشد در واقع این­گونه نباشد (نوفسینگر[6]، 2001).

اعتماد بیش از حد یک ویژگی شخصیتی می باشد که می‌تواند به صورت اریب رفتاری و داشتن اعتقادات غیر واقعی (مثبت) در ارتباط با هر یک از جنبه­های یک پیشامد در شرایط عدم

[1] Hvide

[2] Certain

[3] Allen & Evans

[4] Irrationality

[5] Baccar et al.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Nofsinger

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد