تئوری رفتار مصرف کننده و بر اساس آن تئوری تقاضا از مباحث بسیار پیشرفته در علم اقتصاد می باشد . اما نحوه گذار از استدلالهای تئوریک به یک چهارچوب مشخص برای مطالعه تجربی همواره مورد بحث اقتصاددانانی که قصد برآورد تابع تقاضا را داشته اند ، بوده می باشد .به گونه ایده آل آغاز بایستی تابع مطلوبیت خاصی مشخص گردد و سپس با فرض اینکه مصرف کننده در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت می باشد ، تابع تقاضای مورد برآورد را از طریق ماکزیمم کردن تابع نسبت به قید بودجه استنتاج می گردد. به این ترتیب قیدهای مربوط به رفتار مصرف کننده خود به خود در تابع تقاضا مستتر خواهند بود.آن چیز که  که از تحلیل کلاسیک رفتار مصرف کننده بر می آید ، این می باشد که این تابع علاوه بر قید مربوط به بودجه بایستی قیدهای زیر را در بطن خود داشته باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شرط مربوط به همگنی تابع : تابع تقاضا بایستی همگن از درجه صفر باشد
  • شرایطی که مربوط به تغییر قیمت و یا درآمد و نتیجه آن بر روی مقدار مورد تقاضا می باشد و به شرط اسلاتسکی معروف می باشد (اثرات جانشینی و درآمدی)
  • شرط مربوط به حاصل جمع کشش های درآمدی(شرط انگل)

اقتصاد خرد، به تقاضا به منزله نیمی از بازار می نگرد که در آن کالاها و خدمات مبادله می شوند. تقاضا طبیعتاً نیروی محرکۀ نیازی تلقی می گردد که برای رضایت آن، بنگاه ها در ازاء دریافت پاداش مناسب، به فعالیت در تولید کالا و خدمات برانگیخته می شوند. بیشتر تحلیل های اقتصادی اساساً به علائم رفتار فرد توجه دارند و اندازه مطلوبیت حاصل از خرید برای رفع نیازهای وی را محاسبه می کنند به طوری که نظریه رفتار مصرف کننده این فعالیت را مورد مطالعه قرار می دهد.

اما از آنجا که اقتصاددانان بیشتر به تقاضای کل توجه دارند، تقاضا را می توان مقدار محصولی تعریف نمود که در یک دوره زمانی معین، خریداران مایل و قادر به خرید آن در قیمت های داده شده باشند. پس تابع تقاضای معمولی برای یک مصرف کننده، تعداد کالاهایی را که مصرف کننده به صورت تابعی از قیمت کالا و درآمد خود خریداری می نماید، نشان می دهد.(Somerset,1993)

2-12-1-مبانی نظری بیمه درمانی

مدل تقاضای فرد برای بیمه، بر اساس حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری بنا شده می باشد. فرض کنید که مصرف کننده در صورت بروز یک حادثه به عنوان مثال در صورت بیماری، با احتمال P با زیانی برابر با A دلار مواجه باشد، که به صورت (P,W0-A, W0) نمایش داده می گردد. در اینجا W0 نمایانگر جایگاه ثروت اولیه می باشد. اگر مصرف کننده R دلار به یک شرکت بیمه پرداخت کند، شرکت بیمه در صورت وقوع زیان، مبلغ A دلار به مشتری بازپرداخت خواهد نمود؛ مثلا در زمان بیماری A دلار به عنوان هزینه خدمات درمانی دریافت می کند. در نتیجه چه بیماری رخ دهد یا رخ ندهد، او از داشتن ثروتی برابر WO-A مطمئن خواهد بود. حداکثر بهایی که وی حاضر به پرداخت به شرکت بیمه می باشد از حل این ارتباط برای R به دست می‌آید:

U(W0-R)=PU(W0-A)+(1-P)U(W0)

ارزش انتظاری ناشی از بیماری معادل PA می باشد. اگر مصرف‌کننده از ریسک دوری نماید، ارزش به دست آمده R بیشتر از PA خواهد بود و اگر قیمت بیمه بیشتر از R نباشد، او مبادرت به اختیار بیمه خواهد نمود. اما اگر نرخ بیمه بیشتر از R باشد، مصرف کننده یا مشتری به رغم دوری از ریسک اقدام به بیمه کردن نخواهد نمود. از ـنجا که شرکت ‌های بیمه تمایل دارند علاوه بر جبران هزینه، سود هم ببرند، کوشش خواهند نمود که نرخ بیمه را

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد