1-8-4-4) نسبت سود تقسیمی: که نتیجه سود سهام مصوب پرداخت شده به سهامداران در پایان سال مالی به درستی مفهوم اندازه تقسیم سود رانشان می دهد، که معیار اندازه گیری آن)نسبت سودتقسیمی به سود هر سهم) به تبیین ذیل می باشد:

 

 

 

 

1-8-4-5) سود آوری: همان بازده داراییها می باشد که معیار اندازه گیری آن (نسبت سود خالص به کل داراییهای شرکت )به تبیین زیر می باشد:

 

 

 

1-9) ساختار پایان‌نامه

این پژوهش در پنج فصل ارائه شده می باشد:

فصل اول به کلیات پژوهش، شامل مقدمه، اظهار مسئله، اظهار ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، قلمرو پژوهش، تعریف متغیرهای پژوهش، محدودیت‌های پژوهش اختصاص داده شده می باشد.

در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع پژوهش، شامل انواع روش‌های ، چارچوب لازم جهت طرفداری از فرضیه‌های پژوهش ارائه می گردد.

فصل سوم به روش شناسی پژوهش می‌پردازد که شامل جامعه‌ی آماری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری قابل بهره گیری در پژوهش می‌باشد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد.

نهایتاً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه‌ی موضوع مورد مطالعه ارائه می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه