• زبان بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
 • آداب و رسوم و اعیاد بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
 • ادبیات و شخصیت های اسطوره ای بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
 • معماری آثار فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
 • تنوع قومی بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
 • ادیان و آیین ها بر تقویت و توسعه گردشگری تاثیر دارد.
 •  

  1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  1-7-1 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  زبان: زبان وسیله ای می باشد که افراد جامعه از طریق آن، با یکدیگر ارتباط مستقر می کنند و افکار، عقاید و اندیشه هایشان را، به هم متصل می نمایند. زبان به عنوان یکی از عوامل پیوند دهنده ملت می باشد، که بشریت را به بیشترین تعداد گروه های متمایز، تقسیم می کند (جهانیان و همکاران،1389). در ایران گویش وران خانواده های زبانی مختلفی زندگی می کنند که می توان آن ها را در غالب خانواده زبانی هند و اروپایی، آلتایی و سامی ها قرار دارد (شمس و امینی،1388: 87). مردم  استان ایلام به گویشهای ایرانی گوناگون سخن می‌گویند که از آنها گویشهای کلهری, مهکی و پشتکوهی جزئی از گویشهای کردی به شمار می‌آیند و گویشهایی مانند شوهانی به عنوان گویشی لری شناخته می گردد همچنین در جنوب استان در منطقه موسیان مردم به زبان عربی سخن می‌گویند.

  آداب و رسوم و اعیاد: به لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم هر گوشه از ایران دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی می باشد که در قسمت های دیگر وجود ندارد. هر نقطه از ایران دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود می باشد.مانند جشنواره سراسری موسیقی محلی در آذر در ایلام (شمس و امینی، 1388: 88). در ایران جشن ها و اعیاد به دو دسته دینی و ملی تقسیم می شوند. مراسم های خاص جشن ها و آداب و رسوم حاکم بر جشن های ایرانی در تمام کشور دارای یک کلیت می باشد اما با شیوه های مختلف که متاثر از آداب و رسوم افراد در طول سال های متمادی می باشد، اجرا می گردد که بر جذابیت این جشن ها می افزاید. این جشن ها احساس مشترک بین ایرانیان ایجاد نموده و همبستگی ملی را تقویت می کند (جهانیان و همکاران، 1389).

  ادبیات و شخصیت های اسطوره ای: از وظایف و تأثیر های بسیار مهم ادبیات فارسی در طول تاریخ ایران و حیات پر ارزش آن، احیا و غنا بخشیدن به هویت فرهنگی ایرانیان بوده و از آنجا که اغلب موضوعات و مطالب فرهنگی با اظهار والای ادبی، در خلال متون زیبای نظم و نثر و در قالب انوع مختلف بازگو می شده همواره مورد توجه همگان بوده می باشد (شمس و امینی، 1388: 89).

  معماری: معماری هر کشور و ملتی شناساننده وجه مادی تمدن ها و الگویی برای دیگر فرهنگ ها می باشد. معماری در کشورهایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند، از مهمترین پایه های تمدن دیرینه به شمار می آید (شمس و امینی، 1388: 90).

  تنوع قومی: در چهار گوشه کشورمان اقوام مختلفی زندگی می کنند. این تنوع قومی هم می تواند برای کشور ما فرصت باشد و هم تهدید. ایران با داشتن چندین ملیون ترک، چند هزار قزاق، قرقیز، گرجی، سیکها در زاهدان، عرب ها و چندین قوم دیگر دارای گنجینهای غنی از قومها و زبانهاست (شمس و امینی، 1388: 91).

  ادیان ها و آیین ها: در سرتاسر ایران علاوه بر دین اسلام و مذهب شیعه ، اقلیت های دینی نیز هست. همینطور ایران علاوه بر آثار اسلامی، دارای معابد و کلیساهای بی بدیل می باشد. حضور ادیان توحیدی متفاوت و وجود پیروان و معتقدان بسیار آن ها ،انواع گردشگری مذهبی را در کشور ایجاد نمود (شمس و امینی، 1388: 91).

  توسعه و تقویت گردشگری: عبارت می باشد از همه فعالیت های ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار، همراه با ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه های حصول به هدف و تسهیلاتی که رضایت گردشگران را در بردارد (Van Beynen, 2007)

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد