پایان نامه

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال 1976 توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه گردید. پس از آنکه شبهات زیادی در آزمون تجربی برایقیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) نظاره گردید، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفلیوی بهره گیری می­نماید. از مفروضات ضروری این نظریه، انتظارات همگن، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

سینگرمن و همکاران[1] (2010) در پژوهش خود با عنوان “تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات” به مطالعه تولیدکنندگان دانه های روغنی در سه منطقه آیوا، مینه سوتا و ویسکانسین پرداخته اند.  نتایج پژوهش نشان می‌دهد که Read more…

By 92, ago