پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه با موضوع نقش تأثیر تحقیقات بازاریابی بر صادرات زعفران

2-4-1حسینی (1386) در مطالعه ای تحت عنوان تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران ایران به مطالعه بازار داخل زعفران ایران و تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران پرداخته می باشد. نتیجه مطالعه وی حاکی از آن می باشد که Read more…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی تأثیر تحقیقات بازاریابی بر صادرات زعفران

علیرغم اهمیت زعفران ونقش آن در وضعیت اقتصادی، اجتماعی مردم مناطق تولیدکننده ی زعفران، مسائل و معضلات عدیده ای فراروی صادرات این محصول هست که در صورت عدم در نظر داشتن این مسائل، بازار صادراتی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر معرفی راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

ـ در رأس مدیریت بیشتر مقصدها، آژانس‌های بخش دولتی اندکه فقط مالکیت یا کنترل یک قسمت کوچک از محصول مقصد را در دست دارند. ـ بسیاری از مقصدها توسط آژانس‌های دولتی مدیریت و بازاریابی می Read more…

By 92, ago