پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تحقیقات بازاریابی ؛ بازارگرایی و سهم بازار بر افزایش صادرات زعفران

2-5-2-1- درمطالعه ای که توسط میشل والوس و همکاران (2005) با عنوان «عملکرد تحقیقات بازاریابی و استراتژی» صورت گرفت به این مسئله پرداخته گردید که آیا استراتژی گرایی بر تکامل پروژه های تحقیقات بازاریابی در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

گروه­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این بین، سهامداران به ویژه سرمایه­گذاران نهادی نقشی مهم اعمال می­کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می­توانند بر مدیریت شرکت Read more…

By 92, ago