پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

سینگرمن و همکاران[1] (2010) در پژوهش خود با عنوان “تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات” به مطالعه تولیدکنندگان دانه های روغنی در سه منطقه آیوا، مینه سوتا و ویسکانسین پرداخته اند.  نتایج پژوهش نشان می‌دهد که Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:شناسایی کشش درآمدی بیمه درمان

نصرت‌نژاد و همکاران (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران” به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر تقاضا پرداخته می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیل می باشد. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمانی در استان های منتخب

سایت منبع 2-6-5-یکپارچگی بین جامعه یک جامعه با همبستگی در سطح بالا این چنین تعبیر می گردد که افرادی با اشتیاق بیشتر افراد دیگر را طرفداری می کنند. یک نظام کامل طرفداری مالی به طرفداری‌های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:ارائه عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمانی در استان های منتخب

برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، اکثرا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی می باشد (پژوهشکده بیمه، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم

2-3-بیمه تکمیلی با وجود کوشش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده‌های بیمه شده را تأمین کنند. پیش از انقلاب در میان شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه امید در زمینه بیمه‌های درمان فعال Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی

از سویی دیگر از آنجا که بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری‌هاست، به ناچار برای بهبود و معالجه ، متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو، اعمال جراحی و مخارج بیمارستانی می گردد. به مقصود Read more…

By 92, ago