پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی

متغیر وابسته  این پژوهش، واکنش سرمایه گذاران می باشد  که عبارتست ار رفتار متقابل (عکس العمل)سرمایه گذاران در زمان دریافت اخبار مالی، که این سرمایه گذاران واکنش خود را از طریق خرید ویا فروش سهام Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

سینگرمن و همکاران[1] (2010) در پژوهش خود با عنوان “تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات” به مطالعه تولیدکنندگان دانه های روغنی در سه منطقه آیوا، مینه سوتا و ویسکانسین پرداخته اند.  نتایج پژوهش نشان می‌دهد که Read more…

By 92, ago