دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم

2-3-بیمه تکمیلی با وجود کوشش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده‌های بیمه شده را تأمین کنند. پیش از انقلاب در میان شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه امید در زمینه بیمه‌های درمان فعال بود. پس از انقلاب و از سال 1370 با تصویب شورای عالی بیمه، شرکتهای بیمه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان معرفی راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

در این قسمت با مطالعه دیدگاه های صاحبنظران : اینسکیپ(1991) ،گان (2002) ، اسواربروک (2003)، رحمان سرشت (1379) و زاهدی (1385) ،به ذکر عوامل داخلی و خارجی موثر بر مقصد گردشگری پرداخته می گردد. 1-15-1-2- عوامل محیط داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری عوامل داخلی شامل کلیه بخش عرضه سیستم گردشگری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل