پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

سینگرمن و همکاران[1] (2010) در پژوهش خود با عنوان “تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات” به مطالعه تولیدکنندگان دانه های روغنی در سه منطقه آیوا، مینه سوتا و ویسکانسین پرداخته اند.  نتایج پژوهش نشان می‌دهد که Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:شناسایی کشش درآمدی بیمه درمان

نصرت‌نژاد و همکاران (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در تهران” به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر تقاضا پرداخته می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیل می باشد. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه بررسی تاثیر درآمد سرانه بر حق بیمه درمان در استان های منتخب

سایت منبع تئوری رفتار مصرف کننده و بر اساس آن تئوری تقاضا از مباحث بسیار پیشرفته در علم اقتصاد می باشد . اما نحوه گذار از استدلالهای تئوریک به یک چهارچوب مشخص برای مطالعه تجربی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش بیمه درمان، کالایی ضروری

افزایش درآمد سرانه، با افزایش توانایی مشارکت شهروندان در بیمه درمان اجتماعی متناسب می باشد که پیش پرداخت کرده اند. علاوه بر آن به نظر می رسد پرداخت مالیات به دنبال افزایش درآمد، متعاقبا بستر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بیمه درمان، کالایی ضروری

بیمه اعتبار، بیمه نامه ای می باشد که در ارتباط با اعتبار یا نوعی وام ویژه صادر می گردد که به موجب آن، اگر اتفاق معینی از قبیل مرگ، از کار افتادگی، ورشکستی یا بیکاری Read more…

By 92, ago