نارور و اسلاتر ( ۱۹۹۰) رقیب گرایی را به عنوان شناسایی نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت٬توانایی های بلند مدت و استراتژی های رقبا به نحوی که بتوان پیش روی فعالیت های انها واکنش نشان داد٬تعریف کرده اند.اسلاتر و نارور (۱۹۹۴) عقیده دارند که خلق ارزش برتر برای مشتریان به چیزی بیش از تمرکز بر مشتری نیاز دارد.در نظر داشتن رقبا٬تکنولوژی های آنها و توجه مشتریان هدف نسبت به ان ها ضروری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بعد رقیب گرایی موارد زیر مطرح می شوند:

۱).اطلاعات مربوط به رقبا که توسط عوامل فروش جمع اوری شده اند٬در بین سایر واحدها پخش می شوند.

۲).میزانی که مدیریت عالی در مورد نقاط ضعف و قوت و استراتژی های رقبا بحث می کنند.

۳).فراوانی دفعاتی که شرکت از مزایای فرصت های پیش امده بهره گیری و از ضعف های رقبا کسب مزیت می کند.

۴).پاسخ سریع پیش روی فعالیت های رقبا (ته و همکاران٬ ۲۰۰۳ ).

به نظر دیویس (۲۰۰۰) رقیب گرایی شامل دو عامل می باشد: ۱) تجزیه و تحلیل رقیب٬ ۲) واکنش پیش روی رقبا

هماهنگی بین وظیفه ای [1]

هماهنگی بین وظیفه ای عبارت می باشد از انتشار اطلاعات مربوط به اعتبار مشتریان بین همه افراد و بخشهای سازمان به مقصود بهره برداری متناسب از منابع شرکت جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان (نارور و  اسلاتر 1990)

نارور و اسلاتر (1994) بر این موضوع معتقد می باشد که کارکنان تأثیر بسزایی را در توسعه بازارگرایی دارند و پیشنهاد کرده اند که همه کارکنان این پتانسیل را دارند که به مشتری ارزش دهند و اینکه هماهنگی بین وظیفه ای جهت نیل به این موضوع لازم می باشد(لینگز [2] ، 2000) .

 

2-2-3- دیدگاه های مختلف پیرامون بازارگرایی

در ادبیات بازاریابی٬بازارگرایی از دیدگاه های مختلف مطالعه شده می باشد.بازارگرایی بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده می باشد و تفکر بازاریابی زیربنای فلسفی آن را تشکیل می دهد( نارور و اسلاتر، 1990). به هر جهت تفکر بازاریابی به عنوان بنیانی فلسفی کافی نیست.زیرا بازارگرایی نه فقط بر مشتریان بلکه علاوه بر ان بر روی رقبا مباحث سازمانی متفاوت و عوامل متعدد بیرونی که بر نیازها و ترجیهات مشتریان مؤثر می باشد نیز تمرکز می کند ( کوک٬ ۲۰۰۲) . محققین طبقه بندی های مختلفی از رویکردهای مطالعه بازارگرایی٬را ارائه داده اند ( کوئین تانا-دنیز و همکاران٬ ۲۰۰۶) لوکاس(۱۹۹۶) شش دیدگاه مرتبط با بازارگرایی٬را معرفی می کند کع عبارتند از: ۱) دیدگاه تصمیم گیری٬ ۲) دیدگاه رفتاری٬ ۳) دیدگاه بینش بازار٬ ۴) دیدگاه استراتزیک٬ ۵) دیدگاه مشتری گرایی٬ ۶) دیدگاه بین المللی.

[1] Intra function corporation

[2] Lings

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد