بالغ بر 5 دهه می باشد که اساتید، محققان و صاحبنظران عرصه علوم اقتصاد و ریاضی در تلاشند تا به واسطه فرمول­­ها و روابط ریاضی به مدلی برای ارزش­گذاری دارائی­های مالی برسند. در پژوهش پیش رو در تلاشیم با گسترش روابط ریاضی به علوم رفتاری و به گونه خاص توجه سهامداران، تعریفی کمی برای تأثیر کیفی این عوامل ارائه دهیم و با گنجاندن این فاکتور در ارزش­گذاری اوراق بهادار قدمی در بسط و گسترش این مدل جهت بهبود نتایج برداریم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شیوه رفتار سرمایه­گذاران در بازار اوراق بهادار نشان دهنده تاثیرگذاری گسترده عوامل روانی بر
ارزش­گذاری سهام توسط سرمایه­گذاران می باشد. پژوهشگران به گونه متفق­القول بر وجود عواملی غیر از عوامل بنیادی شرکت در قیمت­گذاری سهام صحه گذاشته اند.

یکی از عواملی رفتاری که مطالعات اندکی در کشور بر روی آن انجام شده تأثیر توجه، خوشبینی و بدبینی، سرمایه­گذاران بر روی تصمیمات آنها در سرمایه­گذاری می باشد. در این پژوهش به بر مطالعه اثر این عامل در ارزش­گذاری دارائی­ها در سطح پرتفلیوی در طی هشت سال از فعالیت بازار سرمایه ایران پرداخته شده می باشد.

در همین راستا علاوه بر مطالعه تأثیر توجه سرمایه­گذاران بر روی بازده سهام، تاثیر توجه
سرمایه­گذاران در دوره قبل بر روی بازده سهام در دوره فعلی نیز مطالعه شده تا بتوان به مطالعه این موضوع پرداخت که آیا توجه مثبت یا منفی نسبت به بازار رویکردی موقتی بوده یا تاثیری بلند مدت بر روی عملکرد بازار و سهامداران می­گذارد.

1-5. اهداف پژوهش

مباحث تئوری­های مالی و سرمایه­گذاری و تحلیل بنیادی سهام بر فروضی استوار می­باشند و اولین فرض، منطقی بودن رفتار سرمایه­گذاران می باشد. سرمایه­گذاران با در نظر داشتن عواملی که جریانات نقدی شرکت را تعیین می­کنند اقدام به ارزشگذاری سهام شرکت­ها می­نمایند و زیرا این رفتار کاملا منطقی و دور از هر نوع تورش رفتاری صورت می­گیرد پس قیمت سهام بسیار به ارزش ذاتی سهام در بازار نزدیک می باشد. اما مشاهدات ناشی از نوسانات قیمتی و همچنین بازده­های غیر عادی که در بازار در مورد سهام مختلف رخ می­دهند. این سوال را مطرح می­کنند که اگر رفتار سرمایه­گذاران منطقی می باشد و ارزشگذاری سهام دقیق انجام می­گردد، آنگاه سرچشمه این تحرکات غیر عادی در بازار چیست؟  بخشی از این نوسانات ناشی از رویدادهای غیر منتظره­ای می باشد که در بازار رخ میدهند و بعضی دیگر ناشی از رفتار سرمایه­گذاران فعال در بازار می­باشد. این رفتارها در قالب مالی رفتاری مطالعه می­شوند. یکی از مباحث مالی رفتاری، توجه سرمایه­گذاران و به تعبیری نوع نگاه خوشبینانه یا بدبینانه آنها به بازار سهام می باشد. هرچه اثرگذاری عوامل رفتاری بر قیمت­گذاری سهام افزایش یابد، ارزشگذاری دارایی­های مالی در بازار سرمایه از پیچیدگی بیشتری برخوردار می­گردد که این مساله موجب می­گردد تحلیل­گران، سرمایه­گذاران، سفته­بازان و آربیتراژگران در برآورد ارزش واقعی دارایی­ها از قیمتی که بازار در نظر می­گیرد بیشتر فاصله بگیرند در نتیجه معاملات اوراق بهادار بیشتر تحت تاثیر توجه سرمایه­گذاران نسبت به آینده بازار و سهام انجام گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد