آن چیز که ما امروزه به نام بیمه گروهی می شناسیم یکی از پدیده‌های جدید به حساب می‌آید و بیشتر از 60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی گذارد، اما، علیرغم این عمر کوتاه از چنان اقبال و گسترشی برخودار گریده که در جوامع صنعتی و پیشرفته یکی از ستون‌های حفاظتی و طرفداری اغلب خانواده‌ها به شمار می رود. بیمه‌های گروهی، یک طرح بیمه‌ای می باشد که طی آن، تعداد زیادی از افراد، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند. رشد و

توسعه بیمه‌های گروهی در جهان، همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا آغاز گردید و با در نظر داشتن طرح‌های رفاهی کارفرمایان و مقصود تامین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از این پوشش شرکت‌های بیمه استقبال گردید. ارزان و با صرفه بودن و تا حدودی به دور از تشریفات بودن بیمه‌های انفرادی، باعث گسترش و توسعه این نوع از بیمه در بین جامعه صنعتی اروپا و امریکا گردیده می باشد. یکی از جنبه‌های مهم که باعث گسترش و تکامل بیمه‌های درمانی گردیده، اهمیت این نوع پوشش‌ها برای جامعه بوده می باشد، زیرا باعث گردید که یک رفاه نسبی در جامعه متداول گردد و جامعه، کمتر تحت فشار قرار گیرد. یکی از خصایص بارز بیمه‌های گروهی، نحوه پرداخت حق بیمه آن می باشد. حق بیمه به صورت ماهانه و همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد از گروه‌های تحت پوشش، کسر و به شرکت بیمه پرداخت می گردد. خصیصه بارز دیگر، این می باشد که فرد تا زمانی که عضو گروه می باشد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و نرخ حق بیمه هم بر اساس میانگین سنی افراد گروه محاسبه می گردد(صحت و اسماعیلی، 1386).

2-12-مبانی نظری تابع تقاضا

تئوری رفتار مصرف کننده و بر اساس آن تئوری تقاضا از مباحث بسیار پیشرفته در علم اقتصاد می باشد . اما نحوه گذار از استدلالهای تئوریک به یک چهارچوب مشخص برای مطالعه تجربی همواره مورد بحث اقتصاددانانی که قصد برآورد تابع تقاضا را داشته اند ، بوده می باشد .به گونه ایده آل آغاز بایستی تابع مطلوبیت خاصی مشخص گردد و سپس با فرض اینکه مصرف کننده در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت می باشد ، تابع تقاضای مورد برآورد را از طریق ماکزیمم کردن تابع نسبت به قید بودجه استنتاج می گردد. به این ترتیب قیدهای مربوط به رفتار مصرف کننده خود به خود در تابع تقاضا مستتر خواهند بود.آن چیز که  که از تحلیل کلاسیک رفتار مصرف کننده بر می آید ، این می باشد که این تابع علاوه بر قید مربوط به بودجه بایستی قیدهای زیر را در بطن خود داشته باشد :

  • شرط مربوط به همگنی تابع : تابع تقاضا بایستی همگن از درجه صفر باشد
  • شرایطی که مربوط به تغییر قیمت و یا درآمد و نتیجه آن بر روی مقدار مورد تقاضا می باشد و به شرط اسلاتسکی معروف می باشد (اثرات جانشینی و درآمدی)
  • شرط مربوط به حاصل جمع کشش های درآمدی(شرط انگل)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد